Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych 2023/2024

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w Ogólnopolskich, interdyscyplinarnych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia, obejmujących swoją działalnością następujące obszary tematyczne:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Język polski – II etap edukacyjny
 • Język polski – III etap edukacyjny
 • Matematyka
 • Geografia
 • Chemia
 • Historia
 • Język angielski
 • Języki obce
 • Informatyka
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja zdrowotna
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Religia
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Świetlice szkolne
 • Biblioteki pedagogiczne
 • Kreatywność
 • Laboratoria Przyszłości

Sieci są kontynuacją działań podjętych w okresie od marca do czerwca br. polegających na pilotażu ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zakresy tematyczne poszczególnych sieci oraz sposób organizacji wynika z wniosków i rekomendacji wypracowanych w okresie wdrożeniowym.

Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz analiza dobrych praktyk, a także:

 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie kompetencji uczestników,
 • wypracowanie nowych rozwiązań,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczestnikami.

Sieci realizowane będą przez placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z ORE, w formie online w terminie:

16 października 2023 r. – 24 maja 2024 r.

Proces rekrutacji jest sukcesywnie uruchamiany przez koordynatorów sieci począwszy od dnia 25 września br.

Szczegółowe informacje na temat realizacji sieci udostępniane są na stronach placówek doskonalenia nauczycieli, które zgłosiły swój akces do ogólnopolskich działań w ramach doskonalenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

Poniżej lista placówek oraz tematy sieci wraz z linkami do rekrutacji:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Sieć 1. Projekty, innowacje i inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej. Sieć współpracy i samokształcenia konsultantów i doradców metodycznych

Sieć 2. Angielski na warsztat – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Sieć 3. Nowe powinności i kompetencje nauczycieli muzyki – wyzwania współczesnej szkoły – sieć współpracy i samodoskonalenia dla doradców metodycznych i konsultantów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Sieć 4. Zróżnicowane potrzeby uczniów na lekcjach języka polskiego. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych języka polskiego –  II etap edukacyjny

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Sieć 5. Wspólny język – spotkania polonistyczne nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych (szkoły ponadpodstawowe)

Sieć 6. Plastyka – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Sieć 7. Biblioteki Pedagogiczne – ogólnopolska sieć wspomagająca organizację działań dla powiatowych koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

Sieć 8. Matematyka w roli głównej – sieć współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Sieć 9. Himalaje geografii

Sieć 10. Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zdrowotna

Sieć 11. Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

Sieć 12. Chemicy razem – ogólnopolska sieć dobrych praktyk

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Sieć 13. Historia. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla konsultantów i doradców placówek doskonalenia nauczycieli

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Sieć 14. Akademia Językowca

Ośrodek Edukacji Informatycznej  i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Sieć 15. Informatyka. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Sieć 16. Ogólnopolska sieć konsultantów i doradców metodycznych nauczycieli religii

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w  Katowicach

Sieć 17. Sieć współpracy dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Sieć 18. Sieć współpracy dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. świetlic szkolnych

Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku

Sieć 19. Narzędzia AI w kreatywnej edukacji i pracy ośrodków doskonalenia

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Sieć 20. Projektujemy przyszłość – Laboratoria Przyszłości w nowoczesnej edukacji

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa