Głos praktyków kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Efekty uczenia się  stosuje się w wielu obszarach edukacji, m.in. są jednym z głównych sposobów opisu kwalifikacji nadawanych w ramach kształcenia w zawodach i szkolenia zawodowego.

W związku z tym Cedefop prowadzi badanie ankietowe w Bułgarii, Finlandii, Francji, Irlandii, Litwie, Malcie, Holandii, Polsce, Portugalii i Słowenii, które dotyczy wykorzystywania podejścia opartego na efektach uczenia się w ramach kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu.

Jego celem jest:

  • zbadanie świadomości, postrzeganej przydatności i rzeczywistego zastosowania podejścia opartego na efektach uczenia się w początkowym kształceniu i szkoleniu zawodowym (IVET), a także wytycznych i wsparcia otrzymanego w związku z wykorzystaniem efektów uczenia się.

Ankieta skierowana jest do nauczycieli i szkoleniowców/instruktorów/trenerów (w szkołach i miejscach pracy), trenerów w przedsiębiorstwach, dyrektorów szkół i koordynatorów programów nauczania.

Cedefop zachęca praktyków VET do aktywnego udziału w dyskusji na poziomie Unii Europejskiej oraz do pomocy w kształtowaniu przyszłej praktyki, poprzez wypełnienie specjalnie opracowanej ankiety. Podzielenie się własnymi doświadczeniami z zakresu wykorzystywania efektów uczenia się w nauczaniu, uczeniu się, ocenianiu i szkoleniu może stać się inspiracją do reform w zakresie kształcenia w zawodach i szkolenia zawodowego w Unii i poza nią.

Ankieta jest dostępna w języku polskim

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa