Informacja z webinarium „Rok Mikołaja Kopernika”

Dnia 11.07.2023 r. odbyło się webinarium „Rok Mikołaja Kopernika” zorganizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzone przez dr Monikę Brenner-Zawieruchę, pracownika WRKSO. 

Wykład pt. Życie codzienne Mikołaja Kopernika we Fromborku wygłosił Krzysztof Wróblewski – asystent Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Dział Historii Astronomii, natomiast wykład pt. Jak przekazywać wiedzę o Mikołaju Koperniku zaprezentowała Małgorzata Czupajło – kierownik, kustosz, opiekun kolekcji z zakresu historii astronomii z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 

W webinarium wzięli udział nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy bibliotek
i nauczyciele historii, geografii, języka  polskiego oraz historii i teraźniejszości.  

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa