Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Źródło: © redshinestudio_Photogenica
Źródło: © redshinestudio_Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 35 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 16 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostało podzielone na 10 Części:

Część 1: branża budowlana, Część 2: branża ceramiczno-szklarska, Część 3: branża leśna, Część 4: branża metalurgiczna, Część 5: branża pomocy społecznej, Część 6: branża rybacka, Część 7: branża transportu drogowego, Część 8: branża transportu kolejowego, Część 9: branża transportu lotniczego, Część 10: branża transportu wodnego.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 5 lipca 2023 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa