Gotowi na przyszłość – konferencja online

„Gotowi na przyszłość. Czego i jak uczyć młodych ludzi w szkołach branżowych?” to temat konferencji online, podsumowującej program „Młodzi Przedsiębiorczy”, która odbędzie się 31 maja 2023 r.

Program „Młodzi Przedsiębiorczy”, realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwracał uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. Składał się z dwóch ścieżek. W ramach pierwszej, czyli ścieżki podstawowej, nauczyciele pracowali z gotowymi scenariuszami lekcji przedsiębiorczości. W ramach drugiej, czyli ścieżki rozszerzonej, uczniowie z pomocą mentora pracowali nad rozwijaniem swoich pomysłów na firmy i ubiegali się o grant na ich przetestowanie.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wypracowane materiały, do wykorzystania w procesie kształcenia uczniów, oraz efekty stosowania metody projektu na lekcjach przedsiębiorczości. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i gotowe narzędzia. Zostaną także zainspirowani do wzmacniania kompetencji społecznych u uczniów szkół, prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego, które pomogą im w przyszłości prowadzić własny biznes i osiągnąć sukces.

Pierwsza część konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • metoda projektu prowadząca – od etapu planowania, przez organizowanie, do podsumowania – do dużych osiągnięć oraz jej wykorzystanie w celu realizacji projektu firmy uczniowskiej;
  • wykorzystanie opracowanych scenariuszy lekcji podczas zajęć edukacyjnych;
  • firmy założone przez uczniów inspiracją do tworzenia nowych, oryginalnych projektów w pracy z klasą.

Druga część konferencji zawiera:

  • warsztat podsumowujący dla beneficjentów biorących udział w ścieżce rozszerzonej programu „Młodzi Przedsiębiorczy”;
  • warsztat mający na celu wypracowanie pomysłu na firmę uczniowską do realizacji z klasą oraz wskazanie praktycznego wykorzystania idei spółdzielczości do rozwijania u uczniów kompetencji społecznych.

Link do zapisów na konferencję

Strona internetowa programu „Młodzi Przedsiębiorczy”, realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa