Edukacja w Ukrainie – między teorią i praktyką

Źródło: http://www.aps.edu.pl/
Źródło: http://www.aps.edu.pl/

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na cykl spotkań on-line poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie. Na pierwszym spotkaniu w dniu 22.03.2023 r. o godzinie 17.00 omówiona zostanie oświata w Ukrainie.

Kolejne spotkania będą poświęcone:

  • Kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Edukacji zawodowej
  • Kształcenia osób dorosłych
  • Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
  • Edukacji akademickiej

Więcej informacji o spotkaniu

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa