Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja III

Źródło: photogenica.pl
Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na trzecią edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” będącego częścią szkolenia blended learning.

Oferowana forma doskonalenia  ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 9 stycznia – 31 stycznia 2023 r.

Szkolenie adresowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także specjalistów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Celem kursu jest  poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przypadkami zachowań autoagresywnych i podejmowanych prób samobójczych przez młodzież niedostosowaną społecznie/zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 23 grudnia– 4 stycznia 2023 r.

Elektroniczny formularz rejestracji

Informacje dotyczące zapisu oraz szczegóły kursu znajdują się w Sylabusie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa