Szkolenie „Edukacja ekologiczna na temat najbardziej palących problemów ekologicznych”

W imieniu Fundacji alter eko zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i edukatorów „Edukacja ekologiczna na temat najbardziej palących problemów ekologicznych”, które odbędzie się 15 grudnia 2022, w godzinach 9.30–14.30.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poznają narzędzia i dobre praktyki edukacji ekologicznej
  • dowiedzą się o palących problemach ekologicznych: zmiany klimatu, degradacji gleby, zanik różnorodności biologicznej
  • wezmą udział w warsztatach, podczas których zdiagnozują bariery i problemy występujące w edukacji ekologicznej oraz poszukają rozwiązań,
  • otrzymają scenariusze lekcji oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Miejsce szkolenia: Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Armii Ludowej 9, Warszawa

Szczegóły i zgłoszenia na stronie Fundacji alter eko.

Projekt Zielone horyzonty finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa