Konferencja „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku”

Źródło: gov.pl
Źródło: gov.pl

„Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość” to tytuł konferencji online, która odbyła się 8 grudnia 2022 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

Honorowymi gośćmi byli: Marzena Machałek − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN), Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego i Paweł Wdówik − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także Elżbieta Neroj − Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk, dla których istotne jest dobro i przyszłość dzieci, w sposób szczególny tych, które już na początku swojej drogi mierzą się z ogromnymi wyzwaniami.

Wydarzenie otworzył Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Moderatorem była Marzenna Habib – Wicedyrektor ORE.

Minister Marzena Machałek podkreśliła, że model WWR ma być najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jednocześnie projektowane wsparcie nie powinno ograniczać roli rodziny. Zapewnienie wszechstronnego, integralnego rozwoju każdego dziecka jest nadrzędnym celem działań już realizowanych i planowanych na poziomie systemowym. Mądre wczesne wspomaganie pozwoli wychować człowieka wrażliwego.

Minister Paweł Wdówik w swoim wystąpieniu wskazał kilka działań, które służą podnoszeniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Jako przykłady współpracy na rzecz zapewnienia wsparcia i sprzętu przywołane zostały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) i Ośrodki Wsparcia i Testów (OWiT).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny z perspektywy Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiła Elżbieta Neroj. Celem działań jest, by edukacja była coraz bardziej dostępna dla każdego dziecka, a założenia zmian to: „Bliżej – Wcześniej – Lepiej”.

Informacje o Nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka i wsparcia rodziny zaprezentował dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prelegent w swoim wystąpieniu omówił także „Skrining rozwoju małego dziecka” (SRMD), czyli  narzędzie służące monitorowaniu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (6–36 mies.) oraz średniego dzieciństwa (3–6 lat).

Analizy zagadnienia oceny funkcjonalnej w kontekście założeń Modelu oraz Standardów WWR podjęła się dr Diana Aksamit z  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zaznaczyła, że ocena funkcjonalna ma charakter środowiskowy, jest procesem i powinna być przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich dzieci, których rozwój budzi niepokój, nie tylko tych, które są zagrożone niepełnosprawnością lub mają potwierdzoną niepełnosprawność.

Katarzyna Świeczkowska z Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” PSONI w Gdańsku przybliżyła uczestnikom konferencji założenia wsparcia skoncentrowanego na rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem ICF jako podstawy budowania zespołu transdyscyplinarnego wokół dziecka i jego rodziny, natomiast  doświadczeniami z pracy według tego modelu podzieliła się Małgorzata Dońska-Olszko – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327  im. dr Anny Lechowicz w Warszawie.

O wspieraniu dziecka i rodziny w procesie przejścia z edukacji przedszkolnej do szkoły opowiedziała dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Prelegentka  wskazała elementy nowego modelu oceny funkcjonalnej, które zapewniają respektowanie zasad diagnostycznych i terapeutycznych oraz optymalne wsparcie edukacyjno-terapeutyczne.

Wydarzenie podsumowała Marzenna Habib, która odniosła się do tematyki podejmowanej na konferencji, podkreślając rolę działań podejmowanych na wczesnym etapie rozwoju dziecka, które  mogą mieć istotny wpływ na jego późniejsze życie.

Organizatorzy dziękują gościom i uczestnikom za liczny udział w konferencji, która zgromadziła ponad 500 osób.

O konferencji można także przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa