Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” – edycja 5, które odbędzie się w terminie 14 – 30 listopada 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ.
  3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ i KUZ.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa