Poszukujemy ekspertów branżowych

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” (II etap realizacji zadania).

Rozpoczynamy nabór ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbioru 175 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branż: audiowizualnej (AUD), poligraficznej (PGF), ceramiczno-szklarskiej (CES), chemicznej (CHM), drzewno-meblarskiej (DRM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), handlowej (HAN), elektroenergetycznej (ELE), metalurgicznej (MTL), fryzjersko-kosmetycznej (FRK), modowej (MOD), medycznej (MED), pomocy społecznej (SPO), ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), ogrodniczej (OGR), rolniczej (ROL), leśnej (LES), rybackiej (RYB), transportu wodnego (TWO).

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  • członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji realizującego przedmiot zamówienia  lub
  • przedstawiciela instytucji klastra realizującego przedmiot zamówienia lub
  • pracownika/przedstawiciela Podmiotu Rynku Pracy charakteryzującego się innowacyjnymi technologiami lub specjalistyczną kadrą w zakresie branży/branż, w ramach których pogrupowane zostały zawody szkolnictwa zawodowego realizującego przedmiot zamówienia lub
  • czynnego instruktora praktycznej nauki zawodu realizującego przedmiot zamówienia lub
  • pracodawcy realizującego przedmiot zamówienia lub
  • pracownika realizującego przedmiot zamówienia.

Zamawiający odrzuci ofertę eksperta, który w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – etap II (DUZ II) (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jest, był lub będzie zaangażowany jako kadra projektu konkursowego i/lub jest autorem przykładowych programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jest niezależnym specjalistą recenzującym przykładowe programy nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych wyłonionym przez beneficjentów projektów konkursowych, w ramach branży, do której został przygotowany program nauczania dodatkowej umiejętności zawodowej (DUZ), do którego składana jest oferta.

Termin składania ofert trwa do 22 września 2022 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP:

Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze, jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy na bieżąco informować!

Zespół projektu

 

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa