Informacja o organizacji szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Wprowadzone od września 2022 r. zmiany prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagają dokonania aktualizacji i modyfikacji materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji pierwszej i drugiej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W związku z powyższym działania dotyczące rekrutacji uczestników i realizacji szkolenia zaplanowano od stycznia 2023r. w sposób następujący:
• rekrutacja na szkolenie – styczeń/luty 2023 r.
• I część szkolenia (online) – marzec/kwiecień 2023 r.
• II część szkolenia (stacjonarna) – 26–30.06.2023 r. oraz 30.06. – 04.07.2023 r.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanymi aktami prawnymi, określającymi zasady odbywania awansu zawodowego przez nauczycieli od września br., które opublikowane zostały w zakładce Akty prawne.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa