Szkolenie „Twórcze metody w resocjalizacji i socjoterapii jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie”

©-macrovector/Photogenica
©-macrovector/Photogenica
©-macrovector/Photogenica©-macrovector/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Twórcze metody stosowane w socjoterapii i resocjalizacji jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie”.

Szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

Szkolenie odbędzie się dniach 08–09 sierpnia 2022 r.

Forma doskonalenia adresowana jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP).

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności pracowników MOW/MOS, PDN i PPP w zakresie wykorzystywania twórczych metod resocjalizacji w pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy ze względu na niedostosowanie społeczne/zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 27 lipca – 3 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa