Szkolenie „Szanse i zagrożenia w sieci: czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i zasobów cyfrowych”

©-lightsource/Photogenica
©-lightsource/Photogenica
©-lightsource/Photogenica©-lightsource/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Szanse i zagrożenia w sieci: czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i zasobów cyfrowych”.

Szkolenie będzie realizowane w dwóch edycjach na platformie Zoom/Clickmeeting

  • I edycja szkolenia odbędzie się dniach 27–28 czerwca 2022 r.
  • II edycja w dniach 29–30 czerwca 2022 r.

Forma doskonalenia adresowana jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz bibliotek pedagogicznych (BP).

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania zagrożeń w sieci oraz wykorzystania narzędzi i zasobów cyfrowych w pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy ze względu na niedostosowanie społeczne/ zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 15–23 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa