Programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014–2020.

Łącznie powstały 223 programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego.
Materiały są dostępne w zakładce Modelowe programy KKZ i KUZ.
Zapraszamy do korzystania z zamieszczonych programów kursów.

Z myślą o zapewnieniu dostępności, w najbliższych miesiącach materiały te zostaną dostosowane do standardu WCAG 2.1.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa