Szkolenie „Doświadczenie przeżyć traumatycznych takich, jak wojna i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”

© lightsource /Bank zdjęć Photogenica
© lightsource /Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30–31 maja 2022 r., na platformie Clickmeeting.

Forma doskonalenia adresowana jest do wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).

Głównym celem szkolenia jest wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i reagowania w sytuacji doświadczeń traumatycznych i migracyjnych u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 20–26 maja 2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa