Rekrutacja wykonawców weryfikacji i dostosowania materiałów edukacyjnych do standardu WCAG 2.1

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabór wykonawców usługi weryfikacji i dostosowania do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie w ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0.

Termin składania ofert: do 17 maja 2022 r. do godziny 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego naboru wykonawców jest dostępna na portalu smartpzp.

Jednocześnie informujemy, że ofertę można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy online, przy użyciu jednej z trzech form służących do podpisu dokumentów:

  • elektroniczny podpis kwalifikowany,
  • podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej popularną formą elektronicznego podpisu dokumentów.

Zapraszamy do udziału w naborze.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa