Podsumowanie seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”

26 kwietnia br. odbyło się seminarium online „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”, zorganizowane przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Głównym celem seminarium było podniesie kompetencji uczestników w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością, w tym wymiana dobrych praktyk.

Wydarzenie skierowane było do doradców zawodowych, w tym doradców zawodowych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego i koordynatorów ds. zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

W seminarium wzięło udział ponad 180 osób. Organizatorzy wydarzenia zadbali o bardzo zróżnicowany program: oprócz bloków wykładowych, w programie wydarzenia znalazły się także dwa panele dyskusyjne.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie głos zabrała Joanna Wilewska – Dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, wprowadzając uczestników w tematykę seminarium.

Treści merytoryczne dotyczące przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi zostały zaprezentowane przez przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz prelegentów zewnętrznych.

Z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki występował Cezary Zawistowski – radca ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prezentację w zakresie Psychologicznych aspektów doradztwa kariery dla uczniów z niepełnosprawnościami – poradnictwo zawodowe czy poradnictwo życiowe?, przedstawiła Agnieszka Kośkiewicz, doradca zawodowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie. Kolejny prelegent, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, doradca zawodowy i pedagog z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, nawiązała do wcześniejszych wątków i wzbogaciła je o swoje doświadczenie w zakresie tworzenia indywidualnych planów kariery dla uczniów z niepełnosprawnością. Ciekawą prezentację w zakresie rozwijania talentów uczniów z niepełnosprawnościami wygłosiła Zyta Czechowska, pedagog specjalny i nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Treści merytoryczne dotyczące przejścia ucznia z niepełnosprawnością z systemu edukacji na rynek pracy” prezentowali następujący eksperci:

dr Monika Zakrzewska, doradca, zawodowy, Prezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, ekspert ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która wprowadziła uczestników w zagadnienia dotyczące Kompetencji trenera pracy w pracy doradcy zawodowego

oraz

Beata Tomecka-Nabiałczyk, prawnik, pośrednik pracy, trener pracy, Prezes Fundacji Niepełnosprawność Bez Barier, która dokonała charakterystyki Modelu zatrudnienia wspomaganego.

Dużym zainteresowaniem podczas seminarium cieszyły się również dwa panele dyskusyjne poświęcone działaniom systemowym, wspierającym ucznia z niepełnosprawnością w przejściu z obszaru edukacji do aktywizacji zawodowej. Panel otwierający seminarium dotyczył Instrumentów wspierających tranzycję ucznia z niepełnosprawnością z systemu edukacji na rynek pracy. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze podzielili się:

  • Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Dorota Kosmowska – p.o. kierownik Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
  • Lucyna Choszcz – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
  • Janusz Śnieżko – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Hasło przewodnie drugiego panelu dyskusji brzmiało: Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie młodych z niepełnosprawnością. Dobre praktyki. W panelu tym głos zabrali:

  • Anna Sarczyńska – doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi,
  • Michał Czapiewski – z wykształcenia pedagog, certyfikowany Job coach i doradca zawodowy, ekspert rynku pracy osób z niepełnosprawnościami z ponad 10 letnim doświadczeniem. Obecnie Koordynator Centrum Aktywizacji Zawodowej w Fundacji Aktywności Zawodowej,
  • Wanda Agnieszka Jabłońska – pedagog specjalny, menadżer oświaty. Magister pedagogiki specjalnej oraz wychowania przedszkolnego. Lider Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie. Od 2002 roku dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych – stworzonej wspólnie z rodzicami szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami prowadzonej przez stowarzyszenia rodziców i pracowników szkoły, gdzie wykorzystywane są innowacyjne metody kształcenia i usprawniania, także z użyciem najnowocześniejszych technologii,
  • Andrzej Gęsiarz – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach.

Oba panele dyskusyjne moderowała Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dokonała również podsumowania całego wydarzenia.

O tym, że seminarium spełniło oczekiwania uczestników świadczą informacje zwrotne uzyskane od nich na czacie na koniec wydarzenia:

„Dzień dobry, ja również jestem pod wrażeniem dzisiejszego spotkania, bardzo potrzebne i wspaniale przygotowane, cudowni prelegenci i bardzo praktyczne wypowiedzi, jeszcze raz dziękuję”

„Dziękuję bardzo za ogromną garść interesujących i potrzebnych informacji 🙂 Pozdrawiam serdecznie Wszystkich prezentujących zagadnienia na forum seminarium:)”

„Dziękuję organizatorom i współuczestnikom tego wspaniałego merytorycznie spotkania”

„Bardzo dziękuję za wspaniałe seminarium. Merytorycznie, profesjonalnie, inspirująco, motywująco… Serdeczne gratulacje!”

„Dziękuję również za owocne spotkanie i ogrom wiedzy”

„Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszym seminarium, jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i organizacji”

„Dziękuję bardzo, bardzo za możliwość udziału w tak znakomitym wydarzeniu. Serdecznie pozdrawiam. Do ponownego spotkania – mam nadzieję:)”

W imieniu Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dziękujemy za tak pozytywny odbiór seminarium i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa