Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 10 stycznia – 6 lutego 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Szczegółowe informacje i rekrutacja.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa