Rusza konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

21 grudnia 2021 r. zainaugurowano konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki, Archiwów Państwowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dla uczniów klas VI szkół podstawowych zatytułowany „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister Tomasz Rzymkowski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk oraz Tomasz Madej − Dyrektor ORE.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas VI szkół podstawowych do poszukiwania informacji na temat swoich przodków i ich pochodzenia – odkrywania starych fotografii i dokumentów, słuchania wspomnień. Przedsięwzięcie będzie realizowane na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim we współpracy kuratoriów oświaty z miejscowymi Archiwami Państwowymi i dyrektorami szkół. Archiwa Państwowe będą organizować również spotkania o tematyce genealogicznej, warsztaty, pokazy czy konsultacje dla nauczycieli historii i uczniów klas VI.

Podczas konferencji Artur Wyroślak z Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentował aplikację konkursową „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”. Narzędzie pozwala stworzyć drzewo genealogiczne członków rodziny, dodawać ich zdjęcia i opisy oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie. W aplikacji można również przywrócić archiwalne rodzinne zdjęcia, dzięki narzędziu do koloryzacji obrazu, wykorzystującego sztuczną inteligencję opartą na modelu głębokiego uczenia (deep learning). Po wielu godzinach trenowania aplikacja potrafi w kilka sekund przywrócić kolor dowolnemu obrazowi.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Archiwa Państwowe oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego w aplikacji konkursowej od 18 stycznia br. do 31 marca 2022 r. Komisje konkursowe wybiorą laureatów na poziomie regionalnym, spośród których kapituła wyłoni laureatów ogólnopolskich.

Finał konkursu odbędzie się 15 maja 2022 r. w Warszawie. Na laureatów czekają wartościowe nagrody.

Można już testować aplikację „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” i pobrać „Poradnik Młodego Genealoga”, który przybliża najważniejsze informacje dotyczące genealogii.

Wystąpienie Tomasza Rzymkowskiego - Sekretarza Stanu MEiN
Wystąpienie Tomasza Rzymkowskiego - Sekretarza Stanu MEiN
Wystąpienie Tomasza Madeja - Dyrektora ORE
Prezentacja aplikacji przez Artura Wroślaka (ORE)
Uczestnicy konferencji - w pierwszym rzędzie pośrodku Tomasz Madej - Dyrektor ORE

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa