Podręcznik „Edukacja elementarna uczniów z doświadczeniem migracji w Polsce i Czechach. Doświadczenia – wnioski – rekomendacje zasoby”

Polecamy publikację opracowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki w Płocku we współpracy z Západočeská Univerzita w Pilźnie „Edukacja elementarna uczniów z doświadczeniem migracji w Polsce i Czechach. Doświadczenia – Wnioski – Rekomendacje – Zasoby”.

Publikacja jest skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz instytucji zarządzających oświatą. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów edukacji dzieci z doświadczeniem migracji oraz przydatne źródła – linki do przepisów prawa oraz innych praktycznych materiałów.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa