Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja II

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica
© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” będącego częścią szkolenia blended learning.

Oferowana forma doskonalenia ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 14 grudnia 2021 r. – 9 stycznia 2022 r.

Szkolenie adresowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także specjalistów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych i innych placówek oświatowych. Celem kursu jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przypadkami zachowań autoagresywnych i podejmowanych prób samobójczych przez młodzież niedostosowaną społecznie/zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 3 – 12 grudnia 2021 r.

Informacje dotyczące zapisu oraz szczegóły kursu znajdują się w Sylabusie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa