Szkolenie ekspertów ds. kształcenia zawodowego 08 – 09 listopada 2021

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W dniach 08 – 09 listopada 2021 roku odbyło się kolejne moderowane szkolenie e-learningowe  ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ-KUZ). Szkolenie odbywało się na platformie MOODLE e-kursy.ore.edu.pl.  Wzięło w nim udział 6 ekspertów ds. kształcenia zawodowego.

Dzięki takiej formule, możliwe są sukcesywne szkolenia ekspertów w mniejszych zespołach, co daje praktycznie indywidualizację szkolenia pod kątem oczekiwań uczestników, możliwość pracy w wygodnym czasie i odpowiednim dla każdego tempie.

Szkolenie ma przejrzysty układ treści podzielony na następujące obszary tematyczne: ZAŁOŻENIA PROJEKTU, ZADANIA EKSPERTÓW, DOKUMENTY – zakres niezbędny do wykonania oceny merytorycznej, ZASADY ROZLICZANIA FINANSOWEGO PRACY EKSPERTA.

Na dedykowanych forach szkolenia eksperci mieli możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji, dzielenia się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Po ukończeniu każdego szkolenia eksperci wypełniają ankiety ewaluacyjne, w których oceniają organizację, zakres merytoryczny szkolenia, sposób prezentacji zagadnień w materiałach informacyjno-szkoleniowych oraz ich przydatność.

Kolejne szkolenie już wkrótce.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa