Szkolenia e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 31 sierpnia – 1 września 2021 oraz 11–12 października 2021

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2021 roku oraz 11–12 października 2021 roku odbyły się kolejne moderowane szkolenia e-learningowe ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ–KUZ). Szkolenia odbywały się na platformie e-learningowej ORE. W obu szkoleniach wzięło udział łącznie 18 ekspertów ds. kształcenia zawodowego.

Eksperci zapoznali się z materiałami na temat założeń projektu, metodologii opracowywania programów KKZ oraz zasad i wymogów dotyczących weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Na szkoleniu przedstawione zostały również zasady rozliczania finansowego pracy eksperta. Na forach szkolenia eksperci mieli możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji, dzielenia się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Szkolenia e-learningowe są odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Kolejne szkolenie ekspertów już 8–9 listopada 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa