Szkolenie „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle” – edycja 2

© postmodernstudio / Bank zdjęć Photogenica
© postmodernstudio / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kolejną edycję bezpłatnego szkolenia e-learningowego „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle”, które odbędzie się w terminie 20 października – 20 listopada 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli specjalistów, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego.

Szkolenie skierowane jest dla uczestników posiadających podstawy z zakresu obsługi platformy Moodle. Jest to kolejne szkolenie z cyklu wykorzystania platformy Moodle w pracy nauczyciela.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania modułu Test (Quiz) na platformie Moodle do tworzenia i konfigurowania testów,  przygotowywania nowych pytań testowych oraz korzystanie z bazy pytań.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Link do rekrutacji będzie aktywny od 13 października 2021 r. od godziny 8.00 do 15 października 2021 r. do godz. 16.00 lub wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa