Zaproszenie do udziału w projekcie „Bank Praktyk Krajowych”

NSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Bank Praktyk Krajowych” dofinansowywanym z Funduszy Europejskich. W ramach projektu opracowano platformę, która jest miejscem nawiązywania kontaktów i współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych.

Na przełomie października i listopada zaplanowano zorganizowanie warsztatów dla szkół branżowych z obsługi platformy oraz tematów związanych z wykorzystaniem Banku Praktyk Krajowych. Udział w projekcie, jak również korzystanie z platformy są całkowicie bezpłatne i dają szansę na automatyzację procesu praktyk zawodowych, co może w dobie pandemii COVID-19 ułatwić pracę szkołom.

Platforma znajduje się pod adresem: https://bankpraktykkrajowych.pl/

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa