Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 2

Fot. fotolia.com
Fot. fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 2, które odbędzie się w terminie 23 sierpnia – 12 września 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Czytaj więcej informacji na ten temat.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa