Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabór ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: budowlanej, górniczo-wiertniczej, przemysłu mody, elektroniczno-mechatronicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej.
Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących teoretyczną lub praktyczną naukę zawodu,
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2021 r. do godziny 9.00.

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego naboru ekspertów jest dostępne na portalu smartpzp.

Jednocześnie informujemy, że ofertę można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy online , przy użyciu jednej z trzech form służących do podpisu dokumentów:

  • elektroniczny podpis kwalifikowany,
  • podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej popularną formą elektronicznego podpisu dokumentów.

Zapraszamy do udziału w naborze

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa