Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja I

© lightsource / Bank zdjęć Photogenica
© lightsource / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej”, będącego częścią szkolenia blended learning.

Oferowana forma doskonalenia ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 8 lipca do 5 sierpnia 2021 r.

Szkolenie adresowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także specjalistów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych i innych placówek oświatowych. Celem kursu jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przypadkami zachowań autoagresywnych i podejmowanych prób samobójczych przez młodzież niedostosowaną społecznie/zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja na szkolenie będzie dostępna w terminie: 30 czerwca – 7 lipca 2021 r.

Informacje dotyczące zapisu oraz szczegóły kursu znajdują się w Sylabusie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa