Szkolenie e-learningowe „Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych”

fot. fotolia.com
fot. fotolia.com

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych”, które odbędzie się  w terminie 21–27 czerwca 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych publicznych szkół i placówek oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  1. Kształtowanie wśród uczniów postawy pracy i motywacji do działania.
  2. Stymulowanie prozawodowych postaw.
  3. Propagowanie wartości rozwoju zawodowego w ogólnym rozwoju ucznia.
  4. Promowanie kompetencji przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.
  5. Zwiększenie warsztatu doradców o narzędzia motywacyjne.

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy są dostępne na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Organizatorem szkolenia jest Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa