Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W związku z realizacją projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, transportu kolejowego.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących teoretyczną lub praktyczną naukę zawodu,
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2021 r. do godziny 9.00.

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego naboru ekspertów jest dostępne na portalu smartpzp.

Jednocześnie informujemy, że ofertę można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy online, przy użyciu jednej z trzech form służących do podpisu dokumentów:

  • elektroniczny podpis kwalifikowany,
  • podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego).

Zachęcamy do zapoznania się z  informacjami na temat korzystania z podpisu zaufanego , który jest najbardziej popularną formą elektronicznego podpisu dokumentów.

Zapraszamy do udziału w naborze

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa