Konferencja „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych” – rekrutacja

fot. hutterstock
fot. hutterstock

Na czym polega polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie? Czy kształcenie ustawiczne odpowiada potrzebom rynku pracy? Jak wygląda organizacja kształcenia branżowego i jego oferta? Czy szkolnictwo branżowe jest skutecznie promowane?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych”.

Konferencja odbędzie się 21 czerwca 2021 r. Jest organizowana przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w szkołach branżowych.

Głównymi celami konferencji są:

  1. Przekazanie wiedzy na temat zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
  2. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami oraz promocji szkolnictwa branżowego.
  3. Doskonalenie umiejętności kreowania oferty programowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W programie m.in.:

  • Zintegrowana Strategia Umiejętności;
  • kształcenie ustawiczne odpowiedzią na potrzeby rynku pracy;
  • oferta szkolnictwa branżowego oraz jego skuteczna promocja;
  • projekty w obszarze szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego realizowane przez ORE;
  • program Erasmus+.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa