Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych” – rekrutacja

fot. adobe stock.com
fot. adobe stock.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji  „Edukacja i uczenie się dorosłych” organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2021 r.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów szkół i nauczycieli kształcących w szkołach branżowych.

Cele konferencji:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i uczenia się dorosłych.
  2. Poszerzenie wiedzy z zakresu oferty kształcenia ustawicznego w systemie oświaty.
  3. Wymiana dobrych praktyki w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych.
  4. Upowszechnianie informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  5. Zaprezentowanie wyzwań w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych w świetle współczesnej gospodarki.

W programie m.in.:

  • formy kształcenia dorosłych;
  • edukacja w małych społecznościach lokalnych;
  • doradztwo zawodowe w kształceniu dorosłych;
  • Zintegrowany System Kwalifikacji;
  • dobre praktyki w edukacji dorosłych.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa