Szkolenie on-line „Doradztwo zawodowe na odległość – w świecie cyfryzacji i nowoczesnej technologii”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zawartego w dniu  1 marca 2021 r. porozumienia zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie on-line „Doradztwo zawodowe na odległość – w świecie cyfryzacji i nowoczesnej technologii” odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. w godzinach 11.00–14.15 za pośrednictwem platformy Zoom.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie uczestników czym jest poradnictwo na odległość.
  • Przygotowanie doradców do komunikacji on-line.
  • Zapoznanie z zasadami prowadzenia procesu doradczego na odległość.
  • Zapoznanie uczestników z narzędziami IT wykorzystywanymi w pracy doradczej.
  • Zapoznanie z nowoczesnymi trendami w doradztwie zawodowym.

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa