Rozwijam i wzmacniam kompetencję: ODPOWIEDZIALNOŚĆ − e-booki do pobrania

Materiały Fundacji Leader100 do rozwoju osobistego to narzędzie pomagające rodzicom i instytucjom edukacyjnym w pracy wychowawczej. Narzędzie służy wspomaganiu rozwoju tzw. kompetencji miękkich, kształtowanych w wyniku czynności życia codziennego, na skutek utrwalania pozytywnych nawyków, takich jak: podejmowanie odpowiedzialności za wykonaną pracę, odpowiedni sposób informowania o wykonanych zadaniach, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.

Narzędzie składa się z sześciu zestawów dla dzieci w wieku 6−7 lat i 8−9 lat oraz dla młodzieży w przedziałach wiekowych:  10−11, 12−13, 14−15, 16−18 lat.

Każdy zestaw zawiera materiały przeznaczone dla uczniów oraz ich rodziców, opiekunów, trenerów, wychowawców i nauczycieli.
Zapraszamy na stronę Fundacji Leader100 z materiałami do pobrania.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa