Relacja z konferencji „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)”

© stetsik / Bank zdjęć Photogenica
© stetsik / Bank zdjęć Photogenica

Konferencja online „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)” odbyła się 25 maja 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kadr systemu oświaty realizujący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – Liderzy wczesnego wspomagania rozwoju, przedstawiciele wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) i placówek, w których prowadzone jest WWR.

Przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności specjalistów WWR w zakresie kompleksowego wsparcia małego dziecka i jego rodziny oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej środowiskowego modelu WWR, skoncentrowanego na rodzinie i zintegrowanego sektorowo.

Podczas konferencji zaprezentowano założenia modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku oraz propozycje nowych rozwiązań, pozwalających na budowanie zintegrowanego, środowiskowego systemu wsparcia małego dziecka.

Spotkanie otworzył dr Wiesław Poleszak − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

W ramach e-konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wykładów:

  • „Środowiskowy model WWR skoncentrowany na rodzinie i zintegrowany sektorowo” zaprezentowanego przez Małgorzatę Dońską-Olszko − dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie, koordynator projektu Agora;
  • „Nowa rola specjalistów w środowisku przedszkolnym” przedstawionego przez dr Sylwię Wronę z Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor ds. innowacji i współpracy naukowej  sieci żłobków i przedszkoli „Słoneczna Kraina”;
  • „Wsparcie rozwoju dziecka w oparciu o codzienne rutynowe czynności rodziny” zaprezentowanego przez Aleksandrę Wnuk − dyrektor Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK, działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), Koło w Lublinie;
  • „Rola pracy zespołowej w WWR z uwzględnieniem roli specjalisty wiodącego” zaprezentowanego przez Aldonę Mysakowską-Adamczyk, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie.

W tym dniu odbyło się również spotkanie superwizyjne dla Liderów WWR, które umożliwiło  dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami oraz dyskusję na temat  zaprezentowanego na konferencji modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie.

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywność Liderom WWR oraz uczestnikom konferencji.

 

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa