Relacja z konferencji „Edukacja zawodowa – doświadczenie i wyzwania”

fot. adobe stock.com
fot. adobe stock.com

W dniu 28 maja 2021 roku w Łodzi odbyła się konferencja on-line „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Konferencję otworzyli:  Sylwia Ługowska-Bulak – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Lidia Leśniewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz  Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty.

Konferencja składała się z czterech paneli:

  1. Panel I – Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy
  2. Panel II – Rola pracodawców jako partnerów szkół i placówek oświatowych
  3. Panel III – Jednostki samorządu terytorialnego jako element wsparcia nowoczesnej edukacji zawodowej
  4. Panel IV – Dyskusja

W panelu I głos zabrał Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który przedstawił prezentację dotyczącą podstawy programowej, planów nauczania oraz programów nauczania w szkolnictwie branżowym oraz  Aneta Skowrońska – Kierownik Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przedstawiła zagadnienia związane z pozaszkolnymi formami kształcenia ustawicznego – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych.

W panelu dyskusyjnym głos zabrał  Tomasz Madej, odpowiadając na pytania związane z dobrymi praktykami stosowanymi w szkołach zawodowych, zasługującymi na szczególną uwagę z perspektywy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz procesem wsparcia uczniów, szkoły i nauczycieli we współpracy ze środowiskiem.

Patronat nad konferencją objął m.in. Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Patronat medialny objęli: TVP3 Łódź oraz radio Łódź.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa