Informacja o zakończeniu rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów 2021

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji na letnią edycję szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Ekspert 2021.Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymały stosowną informację drogą mailową. Kolejna edycja szkolenia zaplanowana zostanie w planie pracy 2021/2022.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa