Konkurs grantowy na utworzenie SCWEW − spotkania informacyjne

W związku  z ogłoszeniem konkursu grantowego na powołanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowa informacja oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie ORE.

Do udziału w konkursie, a tym samym do aplikowania o przyznanie środków finansowych na powołanie SCWEW, zapraszamy organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne lub placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW), Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS), Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW)).

Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej witkac.pl/Account/Login

W celu zapoznania z procedurą naboru zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW, zapraszamy do udziału w  dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, realizowanych w formie on-line dla potencjalnych Grantobiorców:

  • 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − spotkanie będzie poświęcone omówieniu zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej – link do rejestracja na spotkanie;
  • 15 kwietnia 2021 r.      w godzinach 13.00−16.00 −  spotkanie będzie poświęcone wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego  do składania wniosków grantowych – link do rejestracji na spotkanie.

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa