II edycja konferencji online „Żołnierze Wyklęci”

Zapraszamy na drugą edycję konferencji online „Żołnierze Wyklęci”, która odbędzie się 10 marca 2021 roku.

Celem konferencji jest  upamiętnienie 10-tej rocznicy Święta Żołnierzy Wyklętych.

W ramach wydarzenia uczestnicy konferencji wysłuchają następujących wykładów:

  • „Represyjne działania władz komunistycznych wobec polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944–1956”.
  • „Rządy bezprawia. Orzecznictwo wojskowego wymiaru sprawiedliwości w procesach Żołnierzy Wyklętych”. Wybrane przykłady.
  • „Młodzież Wyklęta”.
  • „Żołnierze Wyklęci na lekcjach historii. Rola nauczyciela w kształtowaniu patriotyzmu młodzieży szkolnej”.

Konferencja adresowana jest do: 

  • nauczycieli historii
  • doradców metodycznych historii i edukacji obywatelskiej
  • nauczycieli konsultantów ds. historii i edukacji obywatelskiej
  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 9 marca 2021 r. (do godz. 11:00) za pomocą formularza elektronicznego.

Organizatorem konferencji jest Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa