Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2021/2022.

W tym celu należy do 3 marca 2021 r.:

 1. Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2021/2022 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki do ww. klas, tj.:
  • III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I–III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I–II branżowych szkół II stopnia, o których mowa w art.173 i nast. ustawy wprowadzającej
  • III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I–III liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • III–IV techników dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I–III techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I–III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, o których mowa w art.172 i nast. ustawy wprowadzającej

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie proszę pomniejszyć o liczbę podręczników, które mają Państwo na stanie i mogą być ponownie użytkowane przez uczniów w roku szkolnym 2021/22

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2 (podręczniki dla absolwentów gimnazjum) i nr 3 (podręczniki dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 4.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
  1. wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 i 3). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEiN) danego podręcznika,
  2. nie używanie cudzysłowów,
  3. formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych w wykazie MEiN,
  4. wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
  5. wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEiN), autora, tytułu i wydawnictwa,
  6. dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1), oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym2021/22 (załącznik nr 4) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@ore.edu.pl

 Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia, służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa