Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

12 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe on-line dla pierwszej grupy ekspertów ds. kształcenia zawodowego, wybranych do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).

Podczas spotkania omówione zostały akty prawne w zakresie niezbędnym do wykonania oceny merytorycznej programów KKZ, metodologia tworzenia programów dla KKZ oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ). Przeanalizowany został harmonogram prac oraz zasady rozliczania pracy ekspertów. Zaprezentowano także platformę MOODLE jako narzędzie komunikacji i współpracy dla ekspertów w ramach projektu.

Spotkanie jest wprowadzeniem do prac merytorycznych nad weryfikacją programów KKZ, przekazanych przez beneficjentów projektów konkursowych z Działania 2.14.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa