Konferencja „Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy”

Dokąd zmierza rynek pracy? Z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się doradcy zawodowi w najbliższych kilku latach? Na jakie zawody będzie popyt? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy”. Zapraszamy do udziału!

Konferencja odbędzie się 26 lutego 2021 r. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Głównymi celami konferencji są:

  • poszerzenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy z uwzględnieniem gospodarki cyfrowej;
  • przekazanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji na rynku pracy, w tym przedstawienie doradcom zawodowym wybranych strategii budowania własnej pozycji zawodowej nastawionej na proces;
  • omówienie umiejętności zawodowych  „przyszłości”, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanej Strategii  Umiejętności 2030.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z głównymi trendami współczesnego rynku pracy, a co za tym idzie dowiedzieć się, w jaki sposób wspierać rozwój uczniów i kształtować umiejętności pożądane w tej nowej rzeczywistości.

W programie m.in.:

  • podnoszenie kwalifikacji na rynku pracy w kontekście idei uczenia się przez całe życie;
  • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy;
  • doradztwo zawodowe oparte na doradztwie kompetencji;
  • innowacyjne narzędzia w pracy doradczej w kontekście gospodarki cyfrowej;
  • rozmowa o przyszłości − sztuka rozmowy doradczej w doradztwie zawodowym.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa