Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”

Godność, Wolność i Niepodległość
Godność, Wolność i Niepodległość

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że drugi moduł gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość − Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” jest zaimplementowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodręczniki.pl.

Nowatorskie narzędzie dydaktyczne wprowadza dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu, promuje historię Polski, utrwala zagadnienia związane z najważniejszymi dla każdego Polaka wydarzeniami i postaciami historycznymi, promuje i kształtuje systemy wartości ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Gra edukacyjna składa się z 18 misji (zadań dla ucznia), które swoją tematyką nawiązują do  biografii Jana Pawła II i są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Jest nowatorską propozycją  skierowaną do uczniów trzech etapów edukacyjnych: klas I−III i IV–VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. Stanowi bazę wiedzy nawiązującą do życia, działalności i dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II.

Gra ma  duże walory poznawcze. Jest nową, ciekawą i  atrakcyjną formą prezentacji wydarzeń z dziejów Polski a także kultury – materialnej i duchowej. Zawiera ważne treści historyczne, wzbogaca zajęcia i kształtuje postawy patriotyczne młodych Polaków. Może być narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym do realizacji tematów o wartościach i autorytetach na godzinach wychowawczych. Poszerza wiedzę z historii i edukacji społecznej, a wśród przedmiotów − w połączeniu z podstawą programową − może znaleźć zastosowanie  w edukacji zintegrowanej i przedmiotowej. W szczególności  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii i religii. Ponadto w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych  czy zajęciach świetlicowych.

Jest pomocą dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Gra edukacyjna „Godność wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” została opracowana przez interdyscyplinarny zespół, składający się z pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i powołanych ekspertów merytorycznych oraz firmę, specjalizującą się w produkcji gier. Projekt powstał przy wsparciu przedstawicieli Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Porozumienia zawartego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Gra „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” dostępna jest także na niepodległa.men.gov.pl.

Gra jest podzielona na dwie strefy. Strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele mogą znaleźć specjalnie przygotowane scenariusze ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry.

Zachęcamy nauczycieli, uczniów oraz rodziców do korzystania z tego nowatorskiego narzędzia, które wprowadza w świat wartości Wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa