Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli – druga edycja szkoleń na wybrane przedmioty egzaminacyjne

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu
 • Analiza porównawcza
 • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended learning; część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet oraz część samokształceniowa moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową.

Część samokształceniowa na platformie Moodle przeznaczona jest na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi na temat wdrażanych zmian.

Szkolenia prowadzone będą przez pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

Terminy szkoleń z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych podane są w załączonym harmonogramie.

Szkolenia są bezpłatne.

Wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 50 osób.

Harmonogram szkoleń – 4-godzinne warsztaty online i 2-godzinna moderowana praca na platformie Moodle:

 • Zmiana wymagań egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty:
  • Język polski – 14.01.2021 godzina 16.00 – 19.15 (warsztaty online) oraz 15.01.2021 godzina 16.30 – 18.00 (praca moderowana na platformie Moodle)
  • Matematyka – 14.01.2021 (warsztaty online) godzina 11.30- 14.45 oraz 15.01.2021 – godzina 12.00 -13.30 (praca moderowana na platformie Moodle)
  • Język angielski 8.01.2021 godzina 10.00 – 13.15 (warsztaty online) oraz 19.00-20.30 (praca moderowana na platformie Moodle) – obie części szkolenia w tym samym dniu.

Zapisy na szkolenia (egzamin ósmoklasisty) za pomocą formularza elektronicznego

 • Zmiana wymagań egzaminacyjnych – egzamin maturalny:
  • Język polski – 8.01.2021 godzina 16.00 – 19.15 (warsztaty online) oraz 11.01.2021 godzina 16.00 – 17.30 (praca moderowana na platformie Moodle)
  • Matematyka – 21.01.2021 godzina 11.00-14.15 (warsztaty online) oraz 22.01.2021 godzina 11.00 – 12.30 (praca moderowana na platformie Moodle)
  • Język angielski – 14.01.2021 godzina 16.30 – 19.45 (warsztaty online) oraz 15.01.2021 godzina 18.00 – 19.30 (praca moderowana na platformie Moodle)

Zapisy na szkolenia (egzamin maturalny) za pomocą formularza elektronicznego

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa