Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody, poligraficznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, drzewno-meblarskiej, leśnej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej, rybackiej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej, teleinformatycznej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, górniczo-wiertniczej, mechanicznej, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjnej, chemicznej, ceramiczno-szklarskiej, budowlanej, spedycyjno-logistycznej, transportu lotniczego, transportu kolejowego, transportu wodnego, transportu drogowego.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących teoretyczną lub praktyczną naukę zawodu,
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych są opracowywane w ramach projektów konkursowych z działania 2.14 POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)”.

Termin składania ofert do 14.01.2021 r. do godziny 9.00.

Szczegóły dotyczące naboru w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa