Konferencja „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”

©-vectorlab/photogenica
©-vectorlab/photogenica

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w konferencji „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”. Wydarzenie odbędzie się online 22 stycznia 2021 roku i realizowane jest pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Konferencja będzie podsumowaniem pracy grup młodzieżowych w programie Oby Młodzież, zostaną zaprezentowane również efekty badań i współpracy CEO z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii i Szkołami Branżowymi.

Odbiorcami wydarzenia są dyrektorzy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii  i Szkołach Branżowych, animatorzy społeczni, instytucje oraz organizacje zainteresowane tworzeniem programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy

Zachęcamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa