Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza szkoły do konkursu „zesPOLeni’

fot. konkurszespoleni.pl
fot. konkurszespoleni.pl

ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów  i wątków, które świadczą o pozytywnym  wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.  Poprzednia edycja konkursu – „Na tropie” spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i grona pedagogicznego – liczymy, że i tym razem uczniowie chętnie się zaangażują. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kto może aplikować?

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych
w miastach średnich (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 7-osobowe zespoły (6 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. Rejestracji do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły za pomocą formularza online na stronie konkurszespoleni.pl.

Jak ma wyglądać praca konkursowa?

Zadaniem uczniów będzie przedstawieniem wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu  Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w formie materiału  wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami (przy użyciu dowolnego sprzętu pozwalającego na rejestrowanie obrazu i dźwięku np. telefon, aparat, tablet, komputer, kamera).

Film musi spełniać następujące kryteria techniczne:

  • Długość: od 3 do 4 minut
  • Rozmiar pliku: do 128MB
  • Format zapisu: .avi lub .mp4

Jak będą oceniane prace?

Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę składającą się z eksperta od stosunków międzynarodowych, eksperta filmowego oraz dyrektora kreatywnego. W ocenie pracy będą brane pod uwagę dwa główne aspekty – merytoryczny oraz kreatywno-realizacyjny. Pod uwagę nie będzie brana jakość wideo – nie musi być ono wykonane profesjonalnym sprzętem czy być wysokiej rozdzielczości.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są vouchery – karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon:

I i II miejsce: vouchery (każdy o wartości 600 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika, będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna oraz voucher (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

III i IV miejsce: vouchery (każdy o wartości 400 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

3 wyróżnienia: vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher (o wartości 2000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

Dla pierwszych 399 uczestników, którzy prześlą Pracę Konkursową (uczniowie i nauczyciele),
z wyłączeniem laureatów Konkursu, Organizator zapewnia pamiątkowe gadżety o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 zł brutto wysyłane po zakończeniu konkursu. O kolejności decyduje data rejestracji zespołu.

Dodatkowo, dla zdobywców I i II miejsca, Wykonawca zorganizuje 4-dniową wizytę studyjną
w Norwegii w dniach 17-20.05.2021r. oraz dla zdobywców III i IV miejsca 4-dniową wizytę studyjną w Krakowie w dniach 12-15.04.2021r., podczas których zostaną wręczone nagrody. Wszelkie koszty związane z wizytą pokrywa Organizator. W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia lub anulacji wizyt.
W przypadku odwołania wyjazdu laureatom zostaną wręczone dodatkowe nagrody – zgodnie
z zapisami regulaminu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Konkurs jest finansowany
ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich
i EOG.

Więcej szczegółów i bieżących informacji na profilu konkursu na Facebooka
Bezpośredni kontaktu z biurem konkursu: email: kontakt@konkurszespoleni.pl

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa