Konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

7 grudnia 2020 roku odbyła się wojewódzka konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę” zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego. Konferencja zaadresowana była do doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym. Odbyła się ona na platformie Teams.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z: doradztwem zawodowym w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, stażami uczniowskimi i praktykami zawodowymi, a także współpracą szkoły z pracodawcą. Ponadto omówiono zagadnienia zawodów przyszłości oraz nowych perspektyw dla branżowców. W konferencji wziął udział Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który zaprezentował zagadnienia związane z planowaniem ścieżki edukacyjnej w szkolnictwie branżowym.

Szczegółowe informacje oraz prezentacje z konferencji dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa