E-konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą”

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w  e-konferencji „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą”, która będzie zorganizowana na platformie edukacyjnej ORE w dniach 17–18 grudnia 2020 r.

Celem konferencji jest:

  • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji i opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi;
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi oraz działań szkół w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  • wymiana dobrych praktyk.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” realizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady omawiające środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania uczniów z chorobą przewlekłą w szkole.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kadr systemu oświaty: poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, wojewódzkich i rejonowych koordynatorów sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Rekrutacja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa